Kiểu phòng: 1 người lớn
Giường: 1 Single Bed
Thêm giường tối đa: 1