Phòng có diện tích 27m2, hướng vườn, gồm 02 giường đơn.

Phòng dành cho 2 người
Phòng có 2 giường đơn