Phòng có diện tích khoảng 27m2

Phòng dành cho 3 người

Phòng có nhiều giường đơn