Diện tích 21m2
Có cửa sổ, hướng phố.
Phòng có bao gồm ăn sáng
Phòng dành cho 1 người
Phòng có 1 giường đôi