Phòng có diện tích 20 – 25m2, không có cửa sổ

Phòng dành cho 2 người

Phòng có 2 giường đơn