Phòng có diện tích 21m2

Có cửa sổ, hướng phố.

Phòng có bao gồm ăn sáng

Phòng dành cho 2 người

Phòng có 1 giường đôi