Diện tích phòng khoảng: 26m2
Loại giường: 1 giường đôi 1m8
Hướng: vườn

Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 giường đôi