Kiểu phòng: 2 người lớn
Giường: 1 Double Bed / 2 Single Beds