Phòng có diện tích khoảng 22m2, gồm 1 giường đôi 1,8m dành cho 02 khách, có hướng biển.

Phòng dành cho 2 người
Phòng có 2 giường đơn