Phòng có diện tích khoảng 22 m2, dành cho 02 khách với 01 giường đôi 1,8m. Phòng có hướng vườn hoặc hướng đường.

Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 giường đôi