Diện tích phòng khoảng 18m2
Không có view

Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 giường đôi