Kiểu phòng: 2 người lớn
Diện tích phòng: 40m2
Giường: 1 Double Bed
Hướng nhìn: Vườn
Thêm giường tối đa: 1