Phòng có diện tích khoảng 18 m2, không có hướng

Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 giường đôi