Phòng có diện tích khoảng 16m2, không có cửa sổ, có 1 giừơng đôi ấm cúng (Không có bồn tắm nằm). Tất cả các phòng đều được trang bị bằng trang thiết bị đạt tiêu chuẩn 2 sao

Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 giường đôi