Phòng có diện tích 20m2

Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 giường đôi