Diện tích: 40m2
Một số phòng hương vườn hoặc hương biển

Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 giường đôi
Phòng có thể kê thêm tối đa 1 giường phụ