Kiểu phòng: 2 người lớn
Diện tích phòng: 58m2
Giường: 2 Single Beds
Thêm giường tối đa: 1