• Diện tích 285m2, phòng hướng sông hoặc hướng biển.
  • Phòng dành cho 4 người
  • Phòng có 1 giường đôi
  • Phòng có thể kê thêm tối đa 2 giường phụ