Kiểu phòng: 2 người lớn

Diện tích phòng: 50m2

Giường: 1 Double Bed