Diện tích: 65m2
Hướng: Biển (tùy phòng)

Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 giường đôi