Kiểu phòng: 1 người lớn
Diện tích phòng: 44.1m2
Giường: 1 Double Bed
Thêm giường tối đa: 1