Kiểu phòng: 2 người lớn

Diện tích phòng: 40m2

Giường: 1 Double Beds

Thêm giường tối đa: 1