Diện tích phòng: 70 m²
Giường: 1 giường đôi

Phòng khách, phòng ngủ tách biệt
Hướng phòng: Thành Phố