Diện tích phòng: 50 m2 gồm 1 phòng khách và 1 phòng ngủ

Hướng phòng: cảnh Hồ Tây
Phòng có 01 giường đôi