Diện tích phòng 35 m2
Phòng có cửa sổ hướng núi
Giường: 1 giường đôi