Diện tích phòng 35 m2

Phòng gồm 3 giường đơn 2 giường đôi 2 giường đơn

Hướng biển