Diện tích phòng: 30 m²

Giường: 1 giường đôi, 1 giường đơn
Hướng phòng: Hướng Phố