Diện tích phòng: 40 m²
Giường: 3 giường đơn
Hướng phòng: Vườn