Diện tích phòng 25 m2
Phòng có cửa sổ / ban công
Phòng có 1 giường đôi và 1 giường đơn