Phòng có diện tích khoảng 20 – 25 m2

Phòng có 3 giường đơn/1 giường đôi và 1 giường đơn

Hướng phòng: Hướng biển