Diện tích: 22 m2

Phòng có 3 giường đơn/ 1 giường đôi, 1 giường đôi

Hướng phòng: Hướng biển