Diện tích phòng: 25 m²
Giường: 1 giường đôi & 1 giường đơn
Hướng phòng: Vườn