Diện tích phòng: Khoảng 16 m2

Có cửa sổ hướng phố hoặc không.

Phòng dành cho 2 người

Giường: 2 giường đơn