Diện tích khoảng 20 m2,

Hướng phòng: Hướng phố hoặc không
Phòng dành cho 1 người
Phòng có 1 giường đơn