Diện tích phòng: 18 m2

Phòng dành cho 1 người

Giường: 1 giường đơn

Hướng phố hoặc nội bộ