Diện tích phòng: 26 m²
Giường: 1 giường đôi/2 giường đơn
Hướng phòng: Không có cảnh quan