Diện tích phòng: 22 m2

Phòng có 1 giường đôi hoặc 2 giường đơn

Hướng phòng: hướng phố