Diện tích phòng: 23 m²
Giường :1 giường đôi hoặc 2 giường đơn
Hướng: Thành Phố