Diện tích phòng: 28 m²
Giường: 1 giường đôi
Hướng phòng: Thành Phố