Diện tích phòng: 22m2

Phòng có 1 giường đôi

Phòng không có view