Diện tích phòng: 25 m2.

Không có view.
Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 giường đôi