Phòng có diện tích: 25m2.

Phòng có cửa sổ nhưng không có hướng

Phòng có 1 giường đôi/2 giường đơn
Phòng dành cho 2 người