Diện tích phòng: 20 m2

Phòng không có view

Giường: 2 giường đơn