Diện tích phòng khoảng 35 m2,

Hướng thành phố
Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 giường đôi