Diện tích phòng: 20 m2

Phòng dành cho 2 người

Giường: 2 giường đơn / 1 giường đôi

Hướng phòng: Không