Diện tích 18 m2,

Phòng không có hướng
Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 giường đôi