Diện tích phòng: 20 m2

Phòng dành cho 2 người.

Phòng có 1 giường đôi hoặc 2 giường đơn

Hướng phòng: hướng phố