Phòng có diện tích 25m2,

Phòng không có vỉew

Phòng dành cho 2 người

Phòng có 1 giường đôi