Diện tích phòng khoảng 22 đến 24m2,
Hướng vườn hoặc hướng phố
Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 giường đôi