Diện tích phòng khoảng 20m2
Phòng dành cho 2 người
Phòng có 1 giường đôi

Phòng có cửa sổ nhưng không có view